Aanbod

Aanbod

cooperatievecultuurbedrijven

Logo-Coöperatieve-cultuur
Wij staan voor coöperatieve advisering, training, coaching en persoonlijke begeleiding binnen onderwijs en bedrijfsleven. Heeft u individuele vragen dan kunt u daarvoor ook bij ons terecht.

Coöperatief wil zeggen samenwerken vanuit het idee dat iedereen een eigen bijdrage levert aan het systeem school of bedrijf. Niet omdat het moet maar omdat je vindt dat in je eentje niet kunt bereiken wat samen wel gaat lukken. Vanuit deze coöperatieve cultuurgedachte geven wij vorm aan onze dienstverlening met als doel samen met de mensen de groei en ontwikkeling binnen organisaties te realiseren. Een succesvolle organisatie wordt gevormd en gedragen door de mensen die er werken. Dus is het belangrijk dat mensen zelf vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid een effectieve bijdrage leveren aan de gemeenschappelijke doelen van de organisatie.

Diverse onderwerpen kunnen op verschillende manieren worden vorm gegeven:

Coöperatieve Trainingen – studiedagen of dagdelen

De coöperatieve trainingen worden gegeven nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden met de opdrachtgever. Er wordt dan samen met de opdrachtgever een Mindmap gemaakt en dit is het uitgangspunt voor het ontwerp van de training. Samen wordt het doel van de training geformuleerd en vervolgens wordt er een concept van de training samengesteld. Een concept omdat het altijd mogelijk is om tussentijds wijzigingen aan te brengen in het programma. Immers de praktijk is weerbarstiger dan de theorie. En soms komen mensen op basis van kennis en inzicht tot andere vragen dan vooraf gedacht.

Tijdens de training wordt met een vleug van humor de nodige kennis, inzichten en de toepassingen in de praktijk besproken. Hierbij is sprake van inspirerende presentatie en coöperatieve opdrachten. Hierbij gaat het om opdrachten waarbij deelnemers gestructureerd met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Naast inhoud is er ook aandacht voor de eigen houding en verhouding in het team waarbinnen met werkt. Wil het onderwerp effectief worden ingevoerd in de praktijk wat betekent dit dan voor mij als persoon en wat voor de samenwerking met mijn collega’s. Doordat voortdurend de verwachtingen van deelnemers worden afstemmen op de doelen is sprake van resultaatgericht trainen. Het doel van elke training is dat u naar huis gaat met nieuwe inzichten en handvatten om zelf op school toe te passen. Vandaag geleerd is morgen gedaan.

Coöperatieve Workshops – Proeverijtje / korte kennismaking

In een workshop komen kennis, inzicht en praktische toepassingen kort aan de orde. Ze kunnen gezien worden als oriëntatie voor verdere ontwikkeling, een eye opener of als een opfrisser. Er is sprake van een inspireerde presentatie met een coöperatieve opdracht. Dat wil zeggen dat de deelnemer met elkaar op gestructureerde wijze in gesprek gaan over het betreffende onderwerp.

Het doel van de workshop is dat u naar huis gaat met nieuwe inzichten en handvatten om zelf op school toe te passen. Vandaag geleerd is morgen gedaan.

Coöperatief Coachen – Individuele coaching en training

Bij coöperatief coachen gaan we allereerst het probleem in kaart te brengen en kijken we wie bij het probleem betrokken zijn. Er wordt gekeken wie er eigenaar van het probleem is en wat trigger is en hoe de interactive tussen de betrokkenen verloopt. Vervolgen kijken wat de onderliggende behoefte is en zo wordt de hulpvraag helder. Het doel van de coaching is dat er inzicht ontstaat in het probleem, er overzicht ontstaat t.a.v. de factoren die een rol spelen bij het probleem en hoe je kunt omgaan met de gegeven situatie. Het doel van de coaching is dat u naar huis gaat met nieuwe inzichten en handvatten om zelf toe te passen. Vandaag geleerd is morgen gedaan.

Coöperatieve Keynote Spreker

Als spreker wordt een inspirerende inleiding gehouden op het thema van dag. Hierbij wordt de zaal zoveel mogelijk betrokken. Het doel van de inleiding de voorkennis van mensen te activeren waardoor zij betrokken en gemotiveerd beginnen aan het vervolg van de studiedag.